Ranking odčítanie

 1. Ranking sa bude aktualizovať ku 1. nasledujúcemu mesiacu, tj. body za predošlí mesiac budú mať hodnotu 100% (x)
 2. “Body za mesiac” - tímy získali v tomto mesiaci nejaké body, tieto body sa budú % odčítať
  1. Body za mesiac (x-1) budú mať hodnotu 70%
  2. Body za mesiac (x-2) budú mať hodnotu 55%
  3. Body za mesiac (x-3) budú mať hodnotu 30%
  4. Body za mesiac (x-4) budú mať hodnotu 10%
  5. Body za mesiac (x-5) budú mať hodnotu 0%

CORE tímu

 1. Jadro tímu tvoria 3 hráči, ktorí spolu odohrali minimálne 2 turnaje, poprípade jeden počas dvoch ranking období
 2. Body nevlastní hráč samostatne, ale jadro
 3. Jadro väčšinou tvorí trojica hráčov s Českou alebo Slovenskou národnosťou
 4. Jadro (CORE) hráčov vlastní 90% získaných bodov
 5. Zvyšných 10% vlastní organizácia
 6. “Organizácia” - za organizáciu sa považuje tím s právnou formou, organizáciu prípadne definuje aj pôsobenie v iných herných tituloch (výnimka na podporu začínajúcich organizácií bez právnej formy)
 7. Pri rozpade jadra tímu alebo pri prestupe hráčov do inej organizácie príde organizácia o 90% hráčskych získaných bodov
 8. Rozpad jadra definuje
  1. oficiálne oznámenie ukončenia spolupráce organizácie s hráčmi - pomocou sociálnych sietí alebo tlačových správ
  2. nahlásenie organizácie novej súpisky do minimálne 2 líg alebo turnajov
  3. 2 odohrané turnaje hráčov (členov jadra v rôznych tímoch) v jednom ranking období
  4. neoficiálny rozpad na základe neverejných informácií cez nami overené zdroje
 9. Body jadra hráčov sa ale evidujú aj po jeho rozpade, ak by došlo opäť k zloženiu zostavy, ktorá bude po nejakom čase opäť spolu hrávať, získa naspäť svoje body. Tieto body sa ale odčítavajú a ak jadro neodohrá žiadny turnaj do 6. mesiacov od naposledy získaných bodov, prepadnú na základe ranking odčítania

Tier

 1. Každý turnaj, ktorý má CZ/SK tím, dostane Tier kategóriu - výnimka - niektoré otvorené kvalifikácie (DreamHack, Flashpoint, ESL atď) budú do rankingu registrované až po určitom umiestnení CZ/SK celku
 2. Turnaje sú rozdelené do viacerých Tier kategórií
 3. Tier kategórií je momentálne 12 (Major, S, 1.,2.,3.-10. Tier)
 4. Tieto Tier kategórie sa automaticky určujú podľa rôznych kritérií, opísaných v bodoch nižšie
 5. Maximálny počet bodov za turnaj je 765,31 (1. miesto - Major Tier)
 6. Minimálny počet bodov za turnaj je 1,21 (64. miesto - 10 Tier)

Update rankingu

 1. Update rankingu bude vždy ku 1. pondelku nasledujúci mesiac, takzvané jedno “ranking obdobie”
 2. Termíny aktualizácie rankingu v roku 2021 - 04.01.2021; 01.02.2021; 01.03.2021; 05.04.2021; 03.05.2021; 07.06.2021; 05.07.2021; 02.08.2021; 06.09.2021; 04.10.2021; 01.11.2021; 06.12.2021
 3. Pričítanie bodov tímom - tímom, ktoré sa zúčastnili turnaja, sa pričítajú body až po finále a oficiálnom ukončení turnaja

Automatické určovanie tieru turnaja

 1. Zúčastnené tímy
  • Ich kvalita určená na základe svetových rebríčkov
 2. EU / CZSK
 3. Online / Offline
 4. Formát turnaja
  • Zložitosť formátu (swiss, round robin, single elimination..)
  • Formát zápasov (BO1, BO3, BO5)
  • Počet zápasov
  • Uzavretý systém - pozvané tímy, baráže, možnosť dostať sa cez kvalifikácie
  • Otvorený - kvalifikácie, prihlásiť sa môže každý
 5. Dĺžka turnaja
  • Počet dní
  • Hustota odohraných zápasov
  • Dĺžka pauzy medzi základnou časťou a play-off
 6. Prizepool
  • Finančný obnos pre tímy
  • Zahŕňa aj postupy do iných líg
 7. Počet tímov

FaQ - Často kladené otázky

Čo je to EPLAYER Ranking?

EPLAYER Ranking je rebríček najlepších Česko-slovenských tímov v hre Counter-Strike: Global Offensive.

Čo určuje umiestnenie tímu?

Na akom mieste sa tím umiestni určuje jeho aktuálna forma. Do rebríčku sa započítavajú domáce turnaje, ale aj tie, kde daný tím pôsobil v zahraničí. Následne každý prvý pondelok v mesiaci tím dostane body za jeho výsledky.

Akým spôsobom sa tímu udeľujú body?

Každý turnaj dostane “TIER”, podľa ktorého sa následne tímom pridelia body.

Príklad: 3. Tier

 1. miesto - 100 bodov
 2. miesto - 50 bodov
 3. miesto - 20 bodov
 4. miesto - 15 bodov
 5. miesto - 10 bodov
 6. miesto - 10 bodov
 7. miesto - 10 bodov
 8. miesto - 10 bodov

Čo ovplyvňuje TIER turnaja?

TIER turnaja ovplyvňujú rôzne herné faktory.

 • Zúčastnené tímy
 • EÚ / CZSK
 • Online / Offline
 • Format turnaja
 • Dĺžka turnaja
 • Prizepool
 • Počet tímov

Kto vlastní body?

90% bodov vlastní “CORE” tímu a 10% bodov vlastní organizácia.

Čo je to CORE tímu?

CORE tímu je trojica CZ/SK hráčov, ktorá spolu získala body.

Ako dlho budú body platné?

Váha bodov bude časom postupne klesať, až šiesty mesiac od získania body úplne prepadnú.

Som organizátor turnaja a svoj turnaj som vo vašom rebríčku nenašiel, čo môžem urobiť?

Môžete nás kontaktovať na mail ranking@eplayer.cz s nasledujúcimi detailami o vašom turnaji.

 • Zúčastnené tímy:
 • EÚ / CZSK:
 • Online / Offline:
 • Format turnaja:
 • Dĺžka turnaja (od kedy do kedy):
 • Prizepool:
 • Počet tímov:
 • Zoznam zápasov aj s výsledkami:
 • Súpisky hráčov:
Posledná zmena pravidiel: 19.8.2022