Zápasy

Datum
Zápas
GamerLegion GamerLegion
2 : 0
uMx Gaming uMx Gaming
GamerLegion GamerLegion
16 : 8
Case Esports Case Esports
Manual Banned Manual Banned
1 : 2
Entropiq Prague Entropiq Prague
Manual Banned Manual Banned
2 : 0
Brute Brute
Kinder Surprise Kinder Surprise
0 : 2
Entropiq Prague Entropiq Prague
SINNERS SINNERS
2 : 1
Skade Skade
Dynamo Eclot Dynamo Eclot
8 : 16
Manual Banned Manual Banned
BloodyDevils BloodyDevils
10 : 16
Kinder Surprise Kinder Surprise
Brute Brute
16 : 10
ENTERPRISE ENTERPRISE
Entropiq Prague Entropiq Prague
16 : 5
Team Gravity Team Gravity
eEriness eEriness
4 : 16
Kinder Surprise Kinder Surprise
Dark Tigers Dark Tigers
6 : 16
Manual Banned Manual Banned